วิธีการรักษาสำหรับโรคความเสื่อมของระบบประสาท

การค้นหาวิธีรักษาเพื่อหยุดความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่เกิดขึ้นในความผิดปกติบางประเภท ซอนยาวที่มีข้อความระหว่างเซลล์ประสาทในสมองสามารถพังทลายลงได้ ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อขาตึงมากขึ้น นำไปสู่ความไม่สมดุลและเป็นอัมพาตในที่สุด าสาเหตุของการเสื่อมสภาพของเซลล์ประสาทแสดงให้เห็นว่าอาจมีปัญหากับไมโตคอนเดรีย โรงไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนเซลล์

ซึ่งทำให้แอกซอนแตกตัวหรือเติบโตได้ไม่นาน การศึกษาเซลล์ประสาทของมนุษย์นั้นทำได้ยาก แต่ทีมวิจัยของ Li สามารถใช้เซลล์ของมนุษย์ที่เซลล์เหล่านั้นแปรสภาพเป็นสเต็มเซลล์ จากนั้นจึงดัดแปลงเป็นเซลล์ประสาทที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมของอัมพาตครึ่งซีกชนิดเฉพาะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม สิ่งที่เราพบคือไมโทคอนเดรียในเซลล์เหล่านี้แตกออกจากกัน สิ่งที่เราเรียกว่าการแยกตัวของไมโตคอนเดรียและนั่นทำให้แอกซอนสั้นลงและมีประสิทธิภาพน้อยลงในการส่งต่อข้อความไปยังสมอง จากนั้นเราพิจารณาดูว่าสารตัวใดจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของเซลล์ประสาทหรือไม่ และมันได้ทำหน้าที่ยับยั้งการแบ่งตัวของไมโตคอนเดรียและปล่อยให้เซลล์ประสาทเติบโตตามปกติและหยุดความเสียหายเพิ่มเติมด้วย