วัณโรคทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยของเซลลูล่าร์

วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นจากแบคทีเรียชนิดหนึ่ง แบคทีเรียมักจะส่งผลต่อปอด แต่ก็สามารถบุกรุกอวัยวะอื่นๆ ได้เช่นกัน แม้จะประสบความสำเร็จในการรักษาวัณโรคแล้ว ผู้รอดชีวิตจากโรคนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อซ้ำอีกและเสียชีวิตได้ เซลล์ของมนุษย์และสัตว์ที่หายจากวัณโรคนั้นมีอายุก่อนกำหนดถึง 12 ถึง 14 ปี

การเสื่อมสภาพของเซลล์ก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้รอดชีวิตจากวัณโรคมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิต เพื่อวัดอายุของเซลล์ นักวิจัยดูที่นาฬิกาอีพีเจเนติกของเซลล์ Epigenetics พิจารณาว่า DNA ภายในทุกเซลล์ถูกขดอย่างไร เมื่อเราอายุมากขึ้น การพันกันของ DNA จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และการติดเชื้อรุนแรงก็เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่จะเพิ่มความแก่ก่อนวัย นักวิจัยได้ศึกษากลุ่มประชากรตามรุ่นและเนื้อเยื่อหลายชนิด และพบว่าวัณโรคทำให้เกิดการรบกวนในการควบคุมอีพีเจเนติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระเบียบที่อาศัยเมทิลเลชันของดีเอ็นเอ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สัมพันธ์กับการเสื่อมสภาพที่เกิดจากความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและสัมพันธ์กับการเสื่อมสภาพของเซลล์ก่อนวัยอันควร กระบวนการเหล่านี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้สำหรับหนูตะเภาและมนุษย์