จีนเดินหน้าโครงการตามจับ “เจ้าหน้าที่รัฐหนีออกนอกประเทศ”

รายงานของกลุ่มประสานงานส่วนกลาง เพื่อต่อต้านการทุจริต ระบุว่า จีนเริ่มปฏิบัติการติดตามตัว เพื่อจับกุมเจ้าหน้าที่ทุจริต ซึ่งหลบหนีไปต่างประเทศ และเพื่อนำทรัพย์สินที่มิชอบด้วยกฎหมายของพวกเขากลับมา

โครงการรณรงค์นี้ซึ่งใช้ชื่อว่า “สกายเน็ต 2022” (Sky Net 2022) ผ่านการศึกษา วางแผน และเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อไม่นานนี้ ในการประชุมรายการหนึ่ง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานที่รับผิดชอบ ด้านการส่งตัวบุคคลกลับประเทศและการนำทรัพย์สินกลับคืน สังกัดกลุ่มประสานงานส่วนกลางเพื่อต่อต้านการทุจริต

โครงการดังกล่าวจะดำเนินการ โดยมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มีคณะกรรมการกำกับดูแลแห่งชาติ ซึ่งรับผิดชอบด้านอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (เอ็มพีเอส) เป็นผู้ริเริ่มปฏิบัติการที่มีเป้าหมายเฉพาะ เพื่อติดตามตัวเจ้าหน้าที่ผู้หลบหนีไปต่างประเทศ

ขณะที่ธนาคารประชาชนจีน (พีบีโอซี) และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ จะทำงานร่วมกัน เพื่อป้องกัน และปราบปรามการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย ผ่านหน่วยงานนอกประเทศ และธนาคารใต้ดิน ส่วนศาลประชาชนสูงสุด (เอสพีซี) และสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุด (เอสพีพี) จะร่วมกันเดินหน้าโครงการต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานด้านทรัพย์สิน ที่ได้จากการกระทำความผิดคดีอาญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีที่ผู้ต้องสงสัยหรือจำเลยหลบหนีหรือเสียชีวิต

นอกจากนี้ สำนักองค์การแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะประสานงานกันเ พื่อจัดการด้านการได้รับ และการครอบครองใบอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วยทั้งนี้ มีผู้หลบหนีออกนอกประเทศถูกส่งกลับจีนทั้งสิ้น 1,273 ราย เมื่อปี 2564 และจีนนำเงินที่มิชอบด้วยกฎหมายกลับคืนมาได้มากว่า 16,700 ล้านหยวน (ราว 86,100 ล้านบาท)